Penerbitan SOP Pelayanan Umum Kecamatan Berbah

Mulai tanggal 1 Januari 2015, Kecamatan Berbah telah menerbitkan Keputusan Camat Berbah No : 38/Kep. Camat/2015 tentang STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN MASYARAKAT. Keputusan Camat Berbah ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Surat Pemberitahuan ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka perlu disusun sebuah standar prosedur kerja tentang pelayanan kepada masyarakat.

Surat Pemberitahuan

SK SOP Kecamatan.2 kirim

SOP Pengurusan KK Berbah

SOP Pengurusan KTPel berbah

SOP Pengurusan IMB Berbah

SOP Pengurusan HO Berbah

SOP Pengurusan KTP Berbah

SOP Pengurusan SKTS Berbah

SKP-STANDAR PELAYANAN KECAMATAN

SP & BA KK

SP & BA KTP EL

SP & BA PELAYANAN PENGADUAN

IMB,HO,KTPEL

Leave a Reply